OUR PRODUCT

Mì Ý

LỌC

Thương hiệu

Sản phẩm

SALE 50%

Best meat today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Gạo Arborio 1Kg

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu Mazza,

Đóng gói:1Kg

Đơn vị: Túi

Mì Linguine Số 8

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu

Đóng gói:500g

Đơn vị: Túi

Mì Spagetti Số 25

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu Santa Lucia,

Đóng gói:500g

Đơn vị: Túi

Mì Tagliatelle/Fettuccine

Thương hiệu Santa Lucia,

Đơn vị: Gói

Mì Ý BucaTini 500g

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu

Đóng gói:500g

Đơn vị: Túi

Mì Ý Spaghetti 500g

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu

Đóng gói:500g

Đơn vị: Túi

Nui Fusilli/Tortiglioni 500g

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu

Đóng gói:500g

Đơn vị: Túi

Nui Gnocchi Sardi 500g

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu

Đóng gói:500g

Đơn vị: Túi

Nui Lumaconi 500g

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu

Đóng gói:500g

Đơn vị: Túi

Nui Mista Corta 500gr

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu

Đóng gói:500g

Đơn vị: Túi

Nui Nơ Farfalle 500g

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu

Đóng gói:500g

Đơn vị: Túi

Nui Ống Chifferi Lisci 500g

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu

Đóng gói:500g

Đơn vị: Túi

    ĐẶT HÀNG NGAY