OUR PRODUCT

Bơ Và Dầu

LỌC

Thương hiệu

Sản phẩm

SALE 50%

Best meat today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Bơ Cán Lớp 15Kg

Xuất xứ: Australia

Thương hiệu

Đóng gói:15kg

Đơn vị: Thùng

Bơ Cán Lớp Cho Croissant, Danish, bánh Pie & Quiche 12Kg

Xuất xứ: Úc

Thương hiệu

Đóng gói:12

Đơn vị: Thùng

Bơ Giữ Ẩm

Xuất xứ: Malaysia

Thương hiệu ADEKA,

Đóng gói:15kg

Đơn vị: Thùng

Bơ Hỗn Hợp Cán Lớp NBS1 1KG

Xuất xứ: Malaysia

Thương hiệu ADEKA,

Đóng gói:15kg

Đơn vị: Thùng

Bơ Hỗn Hợp Miếng – 1KG

Xuất xứ: Malaysia

Thương hiệu ADEKA,

Đóng gói:1Kg

Đơn vị: Kg

Bơ Lactic 82% Béo

Đóng gói:25Kg

Đơn vị: kg

Bơ Làm Kem Bơ, Trang Trí Chịu Nhiệt Cao 15Kg

Xuất xứ: Australia

Thương hiệu

Đóng gói:15Kg

Đơn vị: Thùng

Bơ Lạt 15Kg

Xuất xứ: Úc

Thương hiệu Peerless,

Đóng gói:15kg

Đơn vị: Kg

Bơ Lạt 25Kg

Xuất xứ: Úc

Thương hiệu Pilot,

Đóng gói:25Kg

Đơn vị: Kg

Bơ Lạt 25Kg

Xuất xứ: Úc

Thương hiệu Peerless,

Đóng gói:25Kg

Đơn vị: Kg

Bơ Thay Thế Hard Bos 15Kg

Xuất xứ: Úc

Thương hiệu Peerless,

Đóng gói:15kg

Đơn vị: Kg

Bơ Thực Vật (Margarine) CK3

Xuất xứ: Malaysia

Thương hiệu ADEKA,

Đóng gói:15kg

Đơn vị: Thùng

    ĐẶT HÀNG NGAY