OUR PRODUCT

Khoai tây chiên

LỌC

Thương hiệu

Sản phẩm

SALE 50%

Best meat today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Hành Tây Tẩm 400G

Xuất xứ: Holland

Thương hiệu McCain,

Đóng gói:400g

Đơn vị: Pkt

Khoai 1/4 Stay Crisp

Xuất xứ: New Zealand

Thương hiệu McCain,

Đóng gói:2.5 Kg

Đơn vị: Kg

Khoai Mặt Cười

Xuất xứ: Belgium

Thương hiệu McCain,

Đóng gói:750g

Đơn vị: Pkt

Khoai Tây Bánh (Rosti Round)

Xuất xứ: Belgium

Thương hiệu McCain,

Đóng gói:800g

Đơn vị: Pkt

Khoai Tây Bánh (Rosti Triangles)

Xuất xứ: Belgium

Thương hiệu McCain,

Đóng gói:2.5 Kg

Đơn vị: Kg

Khoai Tây Cắt Múi

Xuất xứ: Holland

Thương hiệu McCain,

Đóng gói:2.5 Kg

Đơn vị: Kg

Khoai Tây Cắt Sợi

Xuất xứ: New Zealand

Thương hiệu McCain,

Đóng gói:3 Kg

Đơn vị: Kg

ĐẶT HÀNG NGAY