OUR PRODUCT

LỌC

Thương hiệu

Sản phẩm

SALE 50%

Best meat today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Gà Cắt Lát (Vị Địa Trung Hải) 160G

Xuất xứ: Tây Ba Nha

Thương hiệu Heura,

Đóng gói:160g

Đơn vị: Hộp

Gà Cắt Lát (Vị Truyền Thống) 160G

Xuất xứ: Tây Ba Nha

Thương hiệu Heura,

Đóng gói:160g

Đơn vị: Hộp

Gà Thái Sợi (Vị Truyền Thống) 160G

Xuất xứ: Tây Ba Nha

Thương hiệu Heura,

Đóng gói:160g

Đơn vị: Hộp

    ĐẶT HÀNG NGAY