OUR PRODUCT

Thực Phẩm Đóng Hộp

LỌC

Thương hiệu

Sản phẩm

SALE 50%

Best meat today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Atiso Cắt Miếng Ngâm Nước

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu Mazza,

Đóng gói:2.55Kg

Đơn vị: Lon

Atiso Ngâm Nước

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu Mazza,

Đóng gói:3Kg

Đơn vị: Lon

Cà Cắt Hạt Lựu

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu Contel,

Đóng gói:2.55Kg

Đơn vị: Lon

Cà Chua Bi

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu Mazza,

Đóng gói:400g

Đơn vị: Lon

Cà Chua Khô Ngâm Dầu

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu Mazza,

Đóng gói:1Kg

Đơn vị: Lon

Cà Lột Vỏ Nguyên Trái

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu

Đóng gói:2.55Kg

Đơn vị: Lon

Cà Nhão

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu Contel,

Đóng gói:2.2Kg

Đơn vị: Lon

Đậu Bơ

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu Contel,

Đóng gói:400g

Đơn vị: Lon

Đậu Cúc

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu Contel,

Đóng gói:400g

Đơn vị: Lon

Đậu Đỏ

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu Contel,

Đóng gói:400g

Đơn vị: Lon

Đậu Hà Lan

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu Contel,

Đóng gói:400g

Đơn vị: Lon

Đậu Lăng

Xuất xứ: Ý

Thương hiệu Contel,

Đóng gói:400g

Đơn vị: Lon

    ĐẶT HÀNG NGAY