OUR PRODUCT

Bò Úc

LỌC

Thương hiệu

Sản phẩm

SALE 50%

Best meat today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Bắp Bò

Xuất xứ: Australia

Đơn vị: Kg

Cổ File

Xuất xứ: Australia

Đơn vị: Kg

Đầu Thăn Ngoại A

Xuất xứ: Australia

Đơn vị: Kg

Đùi Gọ

Xuất xứ: Australia

Đơn vị: Kg

Hamburger Bò Black Angus – 150g

Hamburger Bò Chăn Thả – 150G

Xuất xứ: Úc

Thương hiệu Rum Jungle,

Đóng gói:150g

Đơn vị: Túi

Nạc Đùi

Xuất xứ: Australia

Đơn vị: Kg

Nạc Mông

Xuất xứ: Australia

Đơn vị: Kg

Thăn Ngoại A

Xuất xứ: Australia

Đơn vị: Kg

Thăn Ngoại Steak 380 – 460g

Xuất xứ: Úc

Thương hiệu Rum Jungle,

Đóng gói:380 - 460g

Đơn vị: Hộp

Thăn Nội A

Xuất xứ: Australia

Đơn vị: Kg

Thịt Bò Xay 500g

Xuất xứ: Úc

Thương hiệu Rum Jungle,

Đóng gói:500g

Đơn vị: Túi

    ĐẶT HÀNG NGAY