GOODFOOD

Liên hệ

Ho Chi Minh City

194 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC, Vietnam

Mon – Fri: (028) 3512.5248

Sat – Sun: 0909.864.834

Email: order.hcm@goodfood.com.vn

 

 

Hanoi

Suite 702, Oriental Tower, 324 Tay Son Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

Mon – Fri: (024) 3766.6170

Sat – Sun: 0906.933.923

Email: order.hn@goodfood.com.vn

 

ĐẶT HÀNG NGAY